Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarden “Kraamzorg van Bo Geboortezorg”

 

Aanvulling op de Algemene Voorwaarden specifiek voor PKZ Kraamzorg

Zorgaanbieder hanteert de volgende schaderegeling:

  • Schade veroorzaakt door een kraamzorgverlener dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee weken na beëindigen van de kraamtijd, schriftelijk of via e-mail door cliënte bij PKZ te worden gemeld. De schademelding wordt na binnenkomst bij PKZ, binnen twee werkdagen, overgedragen aan de schadeverzekeraar van het bureau. Het is van belang dat cliënte bij schade aan zaken altijd een aankoopbon kan overleggen. PKZ volgt in geval van uitkering, te allen tijde, de uitspraak van de schade-expert van de verzekeraar. Het eigen risico bij schade bedraagt voor de klant 45 euro per gebeurtenis.
  • Elektrische kussentjes of dekentjes, elektrische kruiken, gel-, water-, of kersenpittenzakken mogen niet worden gebruikt. PKZ kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld bij schade veroorzaakt door gebruik van dergelijke materialen/artikelen.
  • PKZ draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van hulpmiddelen en andere materialen, voor zover niet op advies van PKZ aangeschaft.
  • PKZ draagt geen verantwoordelijkheid voor zorgtaken t.b.v. kinderen die niet tot het kraamgezin behoren. Het is de kraamverzorgende niet toegestaan dergelijke zorgtaken uit te voeren.
  • In bepaalde situaties kiest de klant er zelf voor om een huissleutel aan de kraamzorgverlener in bruikleen te geven. De klant is hiervoor te allen tijde verantwoordelijk. Bij verlies van de huissleutel of schade als gevolg van het in bruikleen geven van de sleutel, kan de klant PKZ of haar kraamzorgverlener niet aansprakelijk stellen.