Lactatiekundige hulp

Extra hulp bij borstvoeding

Inzet van een borstvoedingscoach

Tijdens het kraambed is er, naast de borstvoedingsbegeleiding door de kraamverzorgende, extra inzet mogelijk van een borstvoedingscoach. Over het algemeen zal de kraamverzorgende jouw borstvoeding prima kunnen begeleiden, ook bij kleine (opstart)problemen, maar in een aantal situaties is er extra expertise nodig en kan een collega met meer kennis uitkomst bieden.

PKZ heeft in haar zorgteam een aantal kraamverzorgenden en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in het coachen bij borstvoeding. Zij kunnen worden ingezet wanneer je er samen met je ‘eigen’ kraamverzorgende even niet meer uitkomt.

Het inzetten van deze gespecialiseerde kraamzorgverlener gebeurt altijd in samenspraak met de verloskundige waarna je eigen kraamverzorgende de hulpvraag bij de planning van PKZ uitzet. Je kunt als kraamvrouw dus niet zelf een borstvoedingscoach aanvragen omdat er geen sprake is van een consult maar van gespecialiseerde kraamzorg wegens een zorgprobleem. De zorgverlening aan huis van de borstvoedingscoach zal inclusief beoordeling van de situatie, instructie, rapportage en evaluatie per keer ongeveer een uur in beslag nemen. De verloskundige zal, afhankelijk van de noodzaak, extra zorguren voor voedingsproblemen indiceren zodat het niet van uw andere kraamuren afgaat.

Inzet van een Lactatiekundige

In geval van complexe- of medische problematiek rondom de borstvoeding, die niet is op te lossen door de kraamverzorgende of een collega borstvoedingscoach, is het raadzaam om een Lactatiekundige in te schakelen. Dit gebeurt tijdens de kraamperiode bij voorkeur in samenspraak met je verloskundige, omdat zij de leiding heeft over het kraambed. Uiteraard gebeurt dit ook altijd met jouw toestemming!

De Lactatiekundige zorg valt niet onder de kraamzorg maar maakt deel uit van ons Verloskundig Samenwerkingsverband in Zoetermeer. Je kan, indien gewenst, zelf een (telefonisch) consult aanvragen bij de Lactatiekundige. Hieraan zijn uiteraard wél kosten verbonden. In veel gevallen worden die (gedeeltelijk) vergoed door uw aanvullende verzekering. Het is verstandig om voorafgaand aan een consult de polisvoorwaarden te controleren. Voor meer informatie verwijzen wij je naar:

Lactatiekundige Cora Moerman. Zij is te bereiken via telefoonnummer: 06-26 02 49 76