Clienttevredenheid

Cliënttevredenheid

Omdat het voor ons heel belangrijk is om te weten hoe onze zorg en-dienstverlening ervaren wordt,  evalueren wij deze op verschillende momenten tijdens de kraamtijd, namelijk:

 

  • Dagelijks, door de kraamverzorgende. Zij kan met de gekregen feedback haar werkwijze voortzetten of aanpassen.
  • Op de 3e/4e dag, door de planner van PKZ.  Zij belt als de kraamverzorgende naar huis is. Je kunt dan vrij spreken en eerlijk zijn over je ervaring met je kraamverzorgende. Als het niet lekker loopt, kunnen wij op dat moment nog wat doen. Het wisselen van zorgverlener is dan ook geen probleem, het gaat erom dat de kraamtijd voor jou prettig is.
  • Op de laatste dag, ontvang je van de kraamverzorgende een evaluatieformulier. Ervaringen plus-en minpunten kun je op dit formulier noteren. Alle suggesties en verbeterpunten zijn meer dan welkom.

Het team van PKZ bestaat uit enthousiaste medewerkers met liefde voor ons mooie vak. Uit de evaluaties komt vaak naar voren dat onze cliënten dankzij de kraamverzorgende een heerlijke en leerzame week gehad hebben.

Het landelijk tevredenheidsonderzoek Zichtbare Zorg

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid is bepaald dat alle kraamzorginstellingen verplicht zijn hun kwaliteit voor iedereen inzichtelijk te maken.

Elke kraamzorginstelling met minimaal 500 cliënten per jaar, is verplicht om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. PKZ heeft dit uitbesteed aan onderzoeksbureau Qualizorg. Dit bureau benadert onze cliënten via de mail met het verzoek een online vragenlijst in te vullen. PKZ dient daarom, na toestemming van cliënten, de emailadressen aan te leveren aan het bureau. Het onderzoek wordt doorlopend gedaan.

Wanneer je je inschrijft bij PKZ kun je aangeven of je al dan niet toestemming geeft voor dit onderzoek.