Clienttevredenheid

Cliënttevredenheid

Omdat het voor ons heel belangrijk is om te weten hoe onze zorg en-dienstverlening ervaren wordt,  evalueren wij deze op verschillende momenten tijdens de kraamtijd:

 

Dagelijks, door de kraamverzorgster, zij kan met de gekregen feedback haar werkwijze voortzetten of aanpassen

 

Op de 3e/4e dag: door de planner van PKZ, die belt als de kraamverzorgster naar huis is.

Je kunt dan vrij spreken en eerlijk zijn over je ervaring met je kraamverzorgster. Als het niet lekker loopt, kunnen wij op dat moment nog wat doen. Het wisselen van kraamverzorgster is dan ook geen probleem, het gaat erom dat de kraamtijd voor jou prettig is

 

Op de laatste dag ontvang je van de kraamverzorgster een evaluatieformulier.

Ervaringen plus-en minpunten kun je op dit formulier noteren. Alle suggesties en verbeterpunten zijn meer dan welkom.

 

Het team van PKZ bestaat uit enthousiaste medewerkers met liefde voor ons mooie vak. Uit de evaluaties komt vaak naar voren dat onze cliënten dankzij de kraamverzorgster een heerlijke en leerzame week gehad hebben.

 

Het landelijk tevredenheidsonderzoek Zichtbare Zorg

Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid is bepaald dat alle kraamzorginstellingen verplicht zijn hun kwaliteit voor iedereen inzichtelijk te maken.

Elke kraamzorginstelling is verplicht om bij minimaal 500 cliënten per jaar mee te doen aan dit onderzoek. PKZ heeft dit uitbesteed aan onderzoeksbureau Qualizorg. Dit bureau benadert onze cliënten via de mail met het verzoek een online vragenlijst in te vullen. PKZ dient daarom, na toestemming van haar cliënten, de emailadressen te leveren aan het bureau. Het onderzoek wordt doorlopend gedaan.

Wanneer je je inschrijft bij PKZ kun je aangeven of je toestemming geeft voor dit onderzoek.