De organisatie

De organisatie

PKZ kraamzorg is voortgekomen uit een particulier initiatief, met het idee: de kraamzorg kan en moet beter! Er waren in het startjaar (1994) drie uitgangspunten:

  • Iedere kraamvrouw moet alle uren zorg krijgen waar zij recht op heeft.
  • De kwaliteit van de zorg moet hoog zijn met alleen bevoegde en bekwame kraamverzorgenden.
  • Medewerkers hebben een positieve en stimulerende werkomgeving.

Inmiddels zijn we heel wat jaren verder en hebben we geen concessies gedaan aan deze idealen. Natuurlijk is er door de jaren heen veel gebeurd. Zo maken wij actief deel uit van het Verloskundig Samenwerkingsverband Zoetermeer         ( VSV Zoetermeer) en hebben we veel geleerd en ontwikkeld maar de letters PKZ geven nog steeds onze kernwaarden weer, namelijk: Professioneel & Klantgericht met Zorggarantie

Professioneel

Al onze betrokken en enthousiaste kraamverzorgenden zijn gediplomeerd en worden doorlopend bijgeschoold. Ze zijn geregistreerd bij het Kenniscentrum Kraamzorg. De zorg die je ontvangt voldoet aan de eisen die gesteld worden door de beroepsgroep zelf, de overheid, de zorgverzekeraars en door onze cliënten, zoals jij.

Dankzij het feit dat wij regionaal werken, kennen onze kraamverzorgenden en de verloskundigen elkaar goed. Ze weten wat ze van elkaar kunnen verwachten en werken nauw samen.

Klantgericht

Jouw wensen en behoeften staan centraal tijdens de kraamtijd. Dit betekent dat de kraamverzorgende haar werkzaamheden afstemt op jouw situatie en wensen, binnen haar professionele grenzen en onze mogelijkheden.

Tijdens de kraamtijd is er aandacht voor je hele gezin. De kraamverzorgende leert jou en je partner steeds meer, zodat jullie aan het einde van de kraamtijd ‘klaar zijn’ voor de nieuwe situatie.

 

Zorggarantie

De kraamverzorgende komt bij je vanaf het moment dat je thuis of poliklinisch bevalt. Zij blijft gemiddeld 8 dagen, tot het moment waarop je zonder haar verder kunt. Wij streven naar maximaal twee kraamverzorgenden in het gezin. Dit lukt vaak, maar kan door omstandigheden en overmacht weleens anders lopen.

Op basis van jouw wensen en het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) wordt bepaald hoeveel uren zorg noodzakelijk en wenselijk zijn. Wij garanderen dat we al deze uren kraamzorg leveren mits je je voor de 5e zwangerschapsmaand hebt aangemeld.