Klachtenregeling

Behandeling van klachten bij PKZ

Inleiding

Bij PKZ-Kraamzorg proberen we onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van onze cliënten. Dit betekent, dat wij voortdurend bezig zijn de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Bovendien willen wij graag, dat de zorg of hulp, die onze medewerkers verlenen, op een professionele en verantwoorde wijze plaatsvindt. U als cliënt bepaalt onder andere of wij kwaliteit leveren of niet. Als u gebruik maakt of gebruik hebt gemaakt van een dienst van PKZ en u bent hierover niet tevreden, dan vernemen wij dat graag van u. Ook als u vindt dat zaken anders zouden moeten gaan. Dit kan bijvoorbeeld door de betreffende medewerker direct aan te spreken. Vaak geeft dit verheldering en leidt tot een spoedige oplossing van het probleem.

Klacht

PKZ heeft van u een klacht ontvangen. Dit betekent, dat u uw klacht niet met onze medewerker heeft kunnen oplossen of dat het probleem op een ander vlak ligt. PKZ behandelt een binnengekomen klacht conform de klachtenregeling van de brancheorganisatie BO (zie volledige klachtenregeling op onze website www.pkzkraamzorg.nl).

U kunt uw klacht op de volgende manieren t.a.v. de klachtopvangfunctionaris indienen. Dit kan persoonlijk, per brief (naar het kantooradres), telefonisch of via e-mail contact@pkzkraamzorg.nl. Ook zullen wij, indien wij een klacht tegenkomen op het evaluatieformulier, hierover met u in contact treden.

Interne behandeling van de klacht

In eerste instantie probeert PKZ de klacht samen met u op te lossen. De klachtopvangfunctionaris formeert hiervoor een “interne” klachtencommissie. Binnen een week na binnenkomst van uw schriftelijke klacht, neemt PKZ uw klacht in behandeling. U ontvangt de klachtenregeling voor cliënten en er wordt binnen vijf werkdagen telefonisch contact met u opgenomen om de klacht te bespreken en zo mogelijk samen tot een oplossing te komen. Indien gewenst worden alle betrokkenen gehoord en kan een lid van de commissie ook bij u langskomen voor een persoonlijk gesprek. Indien de klacht, binnen maximaal zes weken na indiening, naar tevredenheid kan worden opgelost, ontvangt u, ter afronding, een schrijven met de afspraken.

Overdracht aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris

Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u de klacht, per e-mail voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris via klachtenfunctionaris@bogeboortezorg.nl. Desgewenst kan de directie van PKZ deze overdracht voor u verzorgen, met inachtneming van de privacywetgeving.

Behandeling van de klacht door de externe klachtencommissie

Na overdracht van de klacht naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris, wordt uw klacht conform de Klachtenregeling BO geboortezorg in behandeling genomen. Deze regeling kunt u vinden door op onderstaande link te klikken. PKZ volgt te allen tijde het advies van de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Klik hier voor de klachtenregeling PKZ-BO geboortezorg